Terug naar artikelen

De Pioniers van het Bergkwartier

Geschreven door Ingrid van Bergenhenegouwen

Onlangs verschenen: De pioniers van het Bergkwartier 1966-1969, Mannen van het eerste uur. In 1966 besluit een groepje mannen om in actie te komen en te kijken of het tij te keren is. De plannen van de gemeente Deventer om deze vervallen wijk ‘op de Berg’ te slopen en een rondweg aan te leggen, waren ver gevorderd. Enkele van deze mannen komen letterlijk aan het woord. Live of via de door hen geschreven memoires Ze stonden voor een fikse uitdaging, dus. ‘De mannen’ waren bescheiden maar volhardend. En wat bleek, samen met hun adviseurs waren ze goed in staat om de taken te verdelen en elkaar aan te vullen en te versterken. Deze aspecten én de juiste contacten in het land heeft hen in korte tijd het succes gebracht dat leidde tot het de oprichting van de NV Bergkwartier. En… tot het Deventer Bergkwartier zoals wij het nu kennen en graag zien. 

Het verhaal begint met de memoires van de heren drs. D.J. Henstra (secretaris-penningmeester van de toen opgerichte Werkgroep Bergkwartier) en G.A.M. van Maastrigt (toenmalig directeur Openbare Werken gemeente Deventer). Een document dat de moeite waard bleek om te bewaren en uit te putten voor het verhaal over het Bergkwartier dat nog niet eerder verteld is. In dit boek worden de jaren ’66 tot ’69 weer tot leven gebracht. 
Door stap voor stap zeer voortvarend obstakels te nemen als deze ze zich voordeden, groeide het vertrouwen en de moed van deze werkgroep maar het werd nooit overmoed

Deze uitgave in woord én beeld, over de beginjaren van de Werkgroep Bergkwartier toont het werk en de inzet van de werkgroep en hun adviseurs. De interviews met Gerrit Eggink, Jan Hengeveld en Jan Strik maken het boek compleet. Samen met documenten uit het archief van de NV Bergkwartier vormt dit boek de basis voor een verrassend tijdsdocument, een ode aan deze pioniers: De mannen van het eerste uur.

De auteur is Ingrid van Bergenhenegouwen. Voor de vormgeving en fotoselectie tekent Frederik Helfrich.

Het boek kost 16,40 euro en is verkrijgbaar bij boekhandel Praamstra, de V.V.V. of online via deze website.

— Einde. —